20170302 thaiesports 1175x100 1
Cc43503477d06bc746cceb8ca54c74df
General / 0 comments

Ragnarok จัดหนัก!! คูณกระจาย EXP & Drop ต้อนรับ 2 อาชีพใหม่ ตลอดเดือนตุลาคม

ต้อนรับ 2 อาชีพใหม่ EXP & Drop คูณกระจาย มันส์ยาวตลอดตุลาคม

กลับมาอีกครั้งกับกิจกรรมที่ทุกคนรอคอย เก็บเลเวลมันส์สุดๆ ต้อนรับการอัพเดท 2 อาชีพใหม่อย่าง Monk และ Sage เข้าสู่เซิร์ฟเวอร์ ด้วยกิจกรรมคูณกระจาย EXP x 1.5 เท่า และ Drop x 1.25 เท่า ทุกเซิร์ฟเวอร์!! จัดเต็มถึง 3 รอบ ทุกสุดสัปดาห์ตลอดเดือนตุลาคมนี้

แบ่งการคูณค่าประสบการณ์เป็น 3 รอบ

รอบแรก : 7 ตุลาคม (12.00 น.) – 10 ตุลาคม (12.00 น.)

รอบสอง : 14 ตุลาคม (12.00 น.) – 17 ตุลาคม (12.00 น.)

รอบสาม : 21 ตุลาคม (12.00 น.) – 24 ตุลาคม (12.00 น.)

• ในระยะเวลากิจกรรมค่าประสบการณ์ (EXP) และ ค่าประสบการณ์อาชีพ (Job EXP) จะเพิ่มขึ้นในอัตรา x 1.5 เท่า และอัตราการดรอปไอเทม เพิ่มขึ้นในอัตรา x 1.25 เท่า ในทุกเซิร์ฟเวอร์

• หากใช้ไอเทม Field Manual และ Job Manual ในช่วงระยะเวลากิจกรรม การคิดค่าประสบการณ์จะเพิ่มขึ้นทั้งจากการกดใช้ไอเทมและจากการคูณของเซิร์ฟเวอร์

• หากใช้ไอเทม Bubble Gum ในช่วงระยะเวลากิจกรรม การคิดค่าอัตราดรอปจะเพิ่มขึ้นทั้งจากการกดใช้ไอเทมและจากการคูณของเซิร์ฟเวอร์

• ค่าประสบการณ์ และอัตราการดรอปไอเทมจะเพิ่มขึ้นเฉพาะในช่วงวันเวลาที่กำหนดไว้เท่านั้น นอกช่วงเวลากิจกรรมผู้เล่นจะได้รับค่าประสบการณ์และอัตราดรอปตามปกติ

Discussion